Privatlivspolitik

Let's Start
Scroll Down
Back to home
//Privatlivspolitik

Privatlivspolitik til hjemmeside https://www.sitrea.dk

I denne privatlivspolitik vil vi – Sitrea Gruppen, herunder især Sitrea Hamburg ApS som ansvarlig enhed– oplyse om, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside(r) og anvender forskellige funktioner og services, som vi tilbyder på hjemmesiden.

Via vores hjemmeside bliver især personoplysninger indsamlet, som brugeren frivilligt indtaster, fx. navn, telefonnummer, emailadresse, lejernummer, bopæl osv. Disse oplysninger forarbejdes og videresendes via hjemmesiden per email til vore egne servere, så vi fx. kan svare på dine spørgsmål eller reagere på fejlmeldinger.

Derudover benytter hjemmesiden sig af såkaldte session-cookies. Disse cookies er små informationsenheder som fx. tekstfiler, der i regelen består af en række tilfældige bogstaver og tal, som den enkelte brugers browser gemmer på dennes computer og som indeholder pseudo-anonymiserede data, den såkaldte session-ID. En cookie indeholder tilmed oplysninger om sin oprindelse og lagringsfristen – disse cookies kan ikke gemme andre data. Formålet med en session-ID er bl.a. at kunne afgøre, om man som besøgende er en almindelig bruger af en hjemmeside, eller fx. en administrator med flere rettigheder, der logger på.

Protokol-filer, der registrerer den besøgendes brug af vores hjemmeside, indeholder bl.a. IP-adressen på den computer der bruges til adgangen, navn på den pågældende brugte hjemmeside (fx. også en under-side), dato og klokkeslæt for besøget, den brugte URL-adresse og session-ID-numre.

Formålet med behandlingen af ovennævnte personadata på brugerne af hjemmesiden er først og fremmest at bearbejde forespørgsler og modtage fx. meldinger af fejl og mangler fra brugerne. Behandlingen af tekniske data ved besøg af hjemmesiden sker med det formål at administrere hjemmesiden teknisk og sikre en fejlfri drift af selve hjemmesiden. På den måde er det ligeledes muligt at sikre vores strukturer og hjemmeside mod misbrug og kriminel aktivitet. De peronoplysninger, som du som besøgende på hjemmesiden har givet, behandler vi kun med de formål for øje, som du ud fra sammenhængen selv bestemmer, medmindre databehandlingen sker med et formål, der står i direkte sammenhæng med det oprindelig formål, eller behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af forpligtelser i hendhold til lovgivning eller domstolsafgørelser. Behandlingen af personoplysninger kan også ske med det formål at sikre og fastlægge retskrav ligesom de anvendes til afværgning af ulovlig aktivitet.

Pesonoplysninger, som brugeren selv giver, bliver tilgængeliggjort for vore medarbejdere, så forespørgsler m.v. kan besvares hurtigst og bedst muligt. Ligeledes videregives disse oplysninger til eksterne leverandører af bl.a. tjenesteydelser, som fx. håndværksfirmaer, såsnart en tilsvarende ordre på en opgave sættes i værk af os. Lejere og interessenter bedes ligeledes læse vores generelle persondatapolitik. Adgang til hjemmesidebrugerens persondata, herunder især tekniske driftsdata, kan også tilgængeliggøres for externe leverandører ifm. hjemmesidens drift, fx. IT-support, internet- og hostingprovidere.

Personoplysninger, som vi har modtaget og behandlet, gemmes og lagres kun sålænge der er brug for disse oplysninger. Denne opbevaring kan være af forskellig længde, alt efter hvad formål det tjener og hvilke juridiske regler der gælder på området. Opbevaringen kan variiere fra et par dage fx. på session- IDs og helt op til 5 år for fx. bogføringsmateriale.

Sitrea gør i dag ikke brug af servere i lande udenfor EU og dette er heller ikke planlagt. Vi videregiver heller ikke data og oplysninger til lande udenfor EU, medmindre vi bliver forpligtet hertil ved lov eller dom. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til markedsføring, medmindre du udtrykkeligt har bedt om det.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger eller bede os begrænse behandlingen af disse. Hvis du beder om det, vil vi slette dine personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag fx. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, opfylde en aftale eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de registrerede oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på emailadressen gdpr@sitrea.dk eller per post (se nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedr. dine rettigheder beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din emailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og indenfor en måned.

Skulle du være uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan ligeledes indgive en klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal 1300 København K
Email: dt@datatilsynet.dk

Vores hjemmeside kan indholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling af personoplysninger. Besøger du en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik ved væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, forbedrede funktioner m.v. Du vil altid kunne finde den aktuelle udgave af vores privatlivspolitik på vores hjemmeside. Denne privatlivspolitik gælder for brugen af vores hjemmeside. Lejere og andre kontraktparter bedes ligeledes læse vores generelle privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Sitrea Hamburg ApS Havnegade 4
8000 Aarhus C
Email: gdpr@sitrea.dk

Close